خطای تارنمای توسعه دهنده گان بله

محمد

سلام . در هنگام ثبت نام در توسعه دهندگان بله خطای Unable to send email. Contact the site administrator if the problem persists. می دهد و فرآیند ثبت نام انجام نمی شود . چه کار باید بکنم ؟ مشکل از چیست؟

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ آخرین تغییر
۰۴/۰۹/۱۴۰۰ - ۱۶:۲۸