ایجاد پرسشنامه ۴ گزینه ای در بله

پیمان

با سلام
بازویی وجود دارد که امکان ساخت پرسشنامه ۴ گزینه ای زا فراهم بیاورد؟

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ آخرین تغییر
۱۰/۲۰/۱۳۹۹ - ۰۷:۳۷