کاربرگ ثبت مشخصات مثل گوگل فرم

محمدمهدی جعفری زاده

سلام
لطفا بفرمایید چگونه میتوانم یک بازوی پرسشنامه مثل گوگل فرم، برای دریافت مشخصات و پاسخ از دویتان و مخاطبانم طراحی و داشته باشم؟

افزودن دیدگاه جدید

تاریخ آخرین تغییر
۰۶/۰۹/۱۳۹۹ - ۰۹:۴۲