گزارش مشکلات Api

موضوع پاسخ‌ها آخرین پاسخ
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۶ روز ۲۳ ساعت پیش
۲ توسط ناشناس (تایید نشده) در ۱ روز پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۱ هفته ۳ روز پیش
۹ توسط ناشناس (تایید نشده) در ۱ روز پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۱ هفته پیش
۲ توسط ناشناس (تایید نشده) در ۲ روز ۴ ساعت پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۴ روز ۱۹ ساعت پیش
۱ توسط bale_support در ۲ روز ۲۰ ساعت پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۳ روز ۱۵ ساعت پیش
۱ توسط bale_support در ۲ روز ۲۰ ساعت پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۳ روز ۲۰ ساعت پیش
۲ توسط ناشناس (تایید نشده) در ۳ روز ۱۷ ساعت پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۱ هفته ۳ روز پیش
۲ توسط ناشناس (تایید نشده) در ۵ روز ۱۱ ساعت پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۱ هفته ۴ روز پیش
۱ توسط bale_support در ۱ هفته ۳ روز پیش
موضوع عادی
توسط ناشناس (تایید نشده) در ۲ هفته ۳ روز پیش
۱ توسط bale_support در ۲ هفته ۲ روز پیش